Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest F.P.H.U.”ANDES” – Agnieszka Radzioch, ul. Brzozowa 8, 42-160 Krzepice (dalej „Administrator”). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas lub naszych pracowników.

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z zakresem działalności Administratora, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem we wskazanych poniżej celach:
 2. realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. celach handlowych, przesyłania nowych ofert oraz statystycznych
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 5. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a,
 6. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. b,

3. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć, w tym celu wystarczy wysłać e-maila bezpośrednio do Administratora na adres: biuro@andes.com.pl.

4. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE
Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO OSÓB TRZECICH
Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą prze Nas przekazywane do osób trzecich.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczone cele wskazane w § 3 Polityki Prywatności, zaś w zakresie § 3 ust. 1 lit. a i lit. d do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

7. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Informujemy, że posiadasz prawo do:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. przenoszenia danych osobowych.
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Wskazujemy, że w poszczególnych sytuacjach, po wnikliwej analizie Administrator może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.
 10. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 11. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym organom ścigania. Administrator nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. COOKIES

 1. Administrator na stronie internetowej www.andes.com.pl, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym Twoim urządzeniu. Cookies mogą być one odczytywane przez nasze systemy informatyczne.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Naszej strony internetowej, tworzenia statystyk odsłon strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Pliki cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
 4. Zapewne Twoja przeglądarka internetowa dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu. Jednakże, w każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 5. Zablokowanie przez Ciebie możliwości gromadzenia plików cookies na Twoim urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej Administratora.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku.