Regulamin

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu andes.com.pl jest:
F.P.H.U.”ANDES”Radzioch Agnieszka
z siedzibą w Krzepicach, przy ulicy Brzozowa 8.
NIP 5741884489, Regon 243437823,

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 001846774/2013 wydany przez Urząd Miasta i Gminy w Krzepicach.

Sklep andes.com.pl, zwany w dalszej części tego regulaminu, prowadzi sprzedaż towarów (sprzętu jeździeckiego) za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego, do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie andes.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych
oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek, chyba że w opisie produktu jest zawarta wyraźna informacja, że jest on używany.

II. Zasady zamawiania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.andes.com.pl lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@andes.com.pl
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00,  w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu ich przyjęcia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.Przyjmujemy zamówienia wyłącznie złożone pisemnie(e-mail,poczta).
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.P.H.U.”ANDES” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru czyli dodanie do Koszyka produktów z oferty andes.com.pl.
 5. Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą e-mailową informację zawierającą zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru. W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z andes.com.pl drogą telefoniczną lub mailową.
 6. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto F.P.H.U.”ANDES”.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia;
  • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy.
 8. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski, akceptujemy jedynie płatność przelewem.
 9. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez sprzedawcę dostępności zamówionych towarów, nie zostanie uregulowana płatność, andes.com.pl zastrzega sobie prawo do  anulowania zamówienia po poinformowaniu o tym fakcie klienta.
 10. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia po poinformowaniu o tym klienta.
 11. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, andes.com.pl informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z całego zamówienia, andes.com.pl zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe.
 12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, andes.com.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia po poinformowaniu o tym klienta.
 13. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej, składa się czas realizacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 14. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek.
 15. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@andes.com.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na „W realizacji”. Towar należy odesłać do sklepu na swój koszt.

III. Wysyłka i zapłata

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym www.andes.com.pl dostarczamy na teren całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostawy to jeden-cztery dni robocze do większości miejsc w Polsce.
 2. W miarę możliwości prosimy sprawdzić stan przesyłki i w razie stwierdzenia uszkodzeń nie przyjmować przesyłki lub/i skontaktować się z pracownikiem sklepu.
 3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej na przesyłki priorytetowe gabarytA lub B.Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.
 4. W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.

IV. Zwrot towaru i wymiany

 1. W przypadku zwrotu towaru prosimy odesłać towar wraz z paragonem oraz pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań,  na adres F.P.H.U”ANDES”,ul.Brzozowa8,42-160 Krzepice.Wymieniane są tylko oryginalnie zapakowane i nieuszkodzone towary.

Formularz zwrotu/wymiany

 1. Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przez sprzedawcę przelewem na konto bankowe klienta w ciągu 7 dni.

V. Reklamacje

 1. Sklep andes.com.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ), rozpatruje reklamacje w terminie do 12 miesięcy od daty zakupu artykułu.
 2. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji, jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 2 miesięcy od daty jej wykrycia.
 3. Z tytułu niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez andes.com.pl w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejności zostanie dokonana nieodpłatna naprawa i towar zostanie dostarczony klientowi z powrotem na koszt andes.com.pl Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli andes.com.pl nie  zdoła uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie- towar zostanie wymieniony na nowy.
 5. Koszty, związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do andes.com.pl, pokrywa Klient. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

VI. Pozostałe ustalenia

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą, Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania, o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. F.P.H.U.”ANDES”zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin.W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.
 3. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej www.andes.com.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem sklep@andes.com.pl .
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.